De STN nodigt op haar jaarlijkse festival graag een gastspreker uit. Deze sprekers zijn prominente docenten, kunstenaars of schrijvers die hun sporen hebben verdiend op het gebied van taijiquan, qigong of het daoïsme. In 2017 mochten we schrijfster Elly Nooyen verwelkomen voor een lezing over haar boek Hart voor Tao: Lao Zi’s gids voor universele wijsheid.

In die lezing stond Nooyen stil bij Yin, Yang en het stiltecentrum Yong en hoe je ‘de weg in Tao’ kunt volgen. Terwijl ze thematisch werkte en de Daodejing volgde, verdiepte ze ons begrip van de thematiek. Ook dit jaar hadden we Elly graag uitgenodigd op het festival om te spreken over haar nieuwe boek Weg in Tao: De kunst van innerlijke alchemie. Maar het STN Festival 2020 vindt in verband met het coronavirus en de geldende regels plaats in aangepaste vorm, en gastsprekers passen helaas niet in dat format.
Met dit artikel geef ik dan toch aandacht aan deze door ons gewaardeerde schrijfster en haar interessante boek Weg in Tao. Ik heb de inhoud ervan met veel plezier tot me genomen, het boek is wat mij betreft een aanrader. Dat onderstaande beschrijving van de uitgever anderen mag inspireren tot het lezen ervan.

Weg in Tao
De wijze is stil. Niet omdat iemand zegt dat stilzijn goed is, maar omdat geen van de tienduizend dingen zijn hart in beroering kan brengen. Daarom is hij stil. Gezien door de ogen van een denkbeeldige leerling-wijze wordt diens weg tot in Tao beschreven. Dit is de weg van universele innerlijke alchemie, of transfiguratie. Het is een onzichtbare weg, als de vlucht van een vogel. Terwijl de tijdelijke mens deze volgt, verdwijnt iedere tweeheid die tussen hem en Tao in staat. Tegelijkertijd ontwikkelt zich geleidelijk een heel andere mens, een waarvan de blauwdruk zich in ons hart bevindt. Een mens, gezien als een onsterfelijke energieconcentratie, die in harmonie is met de volkomen eenheid in Tao. Aan de hand van veel taoïstische geschriften uit het oude China, wordt in dit boek de eerste fase van deze weg beschreven. Niet als een interessante theorie, maar als een praktische weg die pal voor onze voeten ligt. De weg in Tao is weliswaar van alle tijden, maar zij begint steeds in het hier en het nu; bij de mens die ervoor kiest om de weg tot in Tao te gaan.

Daodejing
De Daodejing heeft in de Chinese beschaving eeuwenlang een grote rol gespeeld. De kernachtige tekst is relatief kort – 81 paragrafen – en het is opmerkelijk dat ook nu nog de lezer het gevoel krijgt alsof Lao Zi, de schrijver, zich direct tot hem of haar richt.
In dit boek leert de lezer die wijsheid in 81 stappen nader kennen. Iedere paragraaf die Elly Nooyen behandelt sluit ze af met een leerrijke gebeurtenis, een metaforisch vers of een filosofische anekdote uit de daoïstische levensleer. Laag voor laag dringt zij daarbij door in de symbolische maar niet minder reële achtergrond van de alchemie van het innerlijke land. De heldere kijk op de leer van Tao die het boek kenmerkt, maakt van ons lezers leerling-wijzen die de wijzen van weleer stap voor stap op het spoor komen.
“Wij zijn als de bezitters van een zakje bloemenzaad. We kunnen het jarenlang in huis hebben en er niets mee doen omdat we geen tuin hebben. Al die tijd echter behoudt het zaad zijn potentie om een bloem te worden. Wanneer we een leerling-wijze worden, zijn de voorwaarden geschapen waarop het zaad in vruchtbare grond kan ontkiemen. Door zon, regen en warmte groeit er een prachtige bloem uit. Zo is het ook met de weg van de innerlijke alchemie: het zaad voor de mens die we in potentie zijn, dragen we met ons mee. Het zit in een prachtig zakje met een foto van de bloem als een belofte. Maar wanneer we het zaad niet aan de aarde toevertrouwen, wordt die belofte nooit ingelost. Innerlijke alchemie houdt in: het zaad uit de verpakking halen, het in de grond laten ontkiemen, alle onkruid eromheen weghalen zodat het zonlicht erbij kan, maar er verder met onze handen vanaf blijven. Dan ontvangt het zaad alles wat het nodig heeft om tot bloei te komen.”

Elly Nooyen bestudeerde onder leiding van sinoloog dr. René Ransdorp de Daodejing vanuit het klassiek Chinees en volgde colleges Chinese filosofie bij stichting Oost-West. Ze is leerling van de School van het Rozenkruis. Deze school heeft, evenals het daoïsme, als basis een levenshouding van wu wei, niet-doen. Zij erkent de Daodejing als universele wijsheid van tijdloze waarde.

Weg in Tao: De kunst van innerlijke alchemie
Auteur: Elly Nooyen, www.tijdvoortao.nl
Rozekruis Pers

“Het zaad voor de mens die we in potentie zijn, dragen we met ons mee.”