Yan Schroën studeerde biochemie, natuurgeneeskunde, TCM en daoïstische filosofie. Hij gaat in gesprek met Connie Witte over de natuur en de rol en plaats van de mens daarin. Met een heldere blik op natuur, gezondheid en ziekte bespreekt hij met onuitputtelijk enthousiasme onze plaats en rol in de wereld.

Verder in dit nummer onder meer:
– docent Roberto Calor en student Myrna Vallen, zij stellen zich voor.
– Pim van de Broek gaat in op taiji en angst.
– Rinus van den Broek bespreekt het belang van TCM bij de behandeling van Covid-19 en het voorkomen ervan.
– Marc Westermann behandelt Vechtkunst en bijgeloof.
– een boekbespreking van Dirk Jan ter Haar.