Eco-coaching van Hans Lauxen e.a.

Eco-coaching van Hans Lauxen e.a.

Eeuwenlang transporteerden Franse ‘coches’ (koetsen) mensen van de ene naar de andere plaats. Het besturen van zo’n koets werd coaching genoemd. ‘To coach’ was het vervoeren van een persoon van waar hij was naar hij wilde zijn. In 1889 werd de term...