Job Koesoemobroto

Gegrond in meesterschap – Job Koesoemobroto

door | 08/10/2018 | Interview

Eén van de klassieke teksten van taijiquan is een verhandeling die ‘De Tien Belangrijke Punten van Yang’ wordt genoemd. In tien zinnen, met een korte uitleg, beschrijft Yang Cheng Fu de belangrijkste principes van taijiquan. Jaren geleden verscheen een reeks artikelen met verdere verduidelijking van deze Tien Punten. De heldere uitleg maakt me benieuwd naar de auteur ervan, Job Koesoemobroto.

Dit pad is begonnen in Wageningen?

IN 1984 heb ik er een paar lessen gevolgd bij een docente die in Engeland had gewoond en workshops en trainingen is gaan organiseren met wat mijn meester werd, San Gee Tam. In januari 85 heb ik de eerste weekendworkshop bij Master San Gee Tam gedaan. Bij hem ben ik gebleven. Ik merkte direct dat hij zoveel in huis had dat ik er jaren mee toe kon om dat allemaal van hem te leren.

Een van je inspiratoren was Bhagwan?

Ja, ik ben zelf nooit sannyasin geweest maar het is wel een van de leraren die me geïnspireerd hebben. Master San Gee Tam is wel sannyasin en zijn naam (Sangeetam) kreeg hij voor de eerste keer van Osho. Later kreeg hij van Master Ni Hua Ching, een ‘non-dogmatisch daoïst’, zijn huidige, Chinese, naam, die toevallig of niet, dezelfde karakters heeft als die van Bhagwan.

San Gee Tam is niet Chinees?

Nee, hij is Amerikaan, James Holland is zijn officiële naam. Hij was bij de eerste groep mensen in Poona toen de ashram nog klein was. Hij woonde er naast Bhagwan, heeft heel veel met hem gewerkt, en er veel energiewerk geleerd. Toen de leefgemeenschap groter werd is hij er weggegaan en op zoek gegaan naar een meester die hem letterlijk weer op de grond kon krijgen; hij had zoveel energiewerk gedaan dat hij weer moest aarden. Omdat hij al wat taiji gedaan had, in de commune maar ook eerder in Amerika, is hij op een gegeven moment terechtgekomen in Londen bij master Chu King Hung. Die was bereid om hem les te geven op een hoog niveau. Dat was precies wat hij zocht.

De vorm die jullie doen is Yangstijl?

Ja. Zonder heel diep in te gaan op familiehistories: de oudste zoon van Yang Chen Fu, Yang Shou Chung, is tijdens de Culturele Revolutie gevlucht naar Hongkong. Omdat zijn zoons waren overleden tijdens de revolutie en het nog traditie was dat de familielijn niet doorgegeven werd via vrouwen (zijn dochters beoefenden wel degelijk taiji op hoog niveau) nam hij drie discipelen aan: Yip Tai Tek (is inmiddels overleden), Chu Gin Soon (woont nog in Boston) en Chu King Hung, de jongste discipel, die in Londen terechtgekomen is.

San Gee Tam heeft bijna 20 jaar intensief bij Chu King Hung gestudeerd. Het systeem dat ik in 1984 leerde was het systeem wat Chu King Hung doorgaf. Maar San Gee Tam merkte dat veel mensen die eraan begonnen het niet afmaakten. Het was een heel complexe methode. San Gee Tam heeft het ontwikkeld tot een systeem dat toegankelijker is, zeker voor westerse mensen. Hierbij heeft hij niet de hele vorm opnieuw verzonnen, maar is uitgegaan van bestaande vereenvoudigingen. Veel mensen vergelijken onze vorm dan ook met die van Cheng Man Ching omdat de volgorde van de bewegingen ongeveer hetzelfde is. Master San Gee Tam heeft er wel alle principes ingestopt die hij zelf bestudeerd had.

Dit nummer gemist? Nieuwsgierig naar het volledige interview?