Advertenties

TQT Taijiquan en Qigong Tijdschrift verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 650 tot 1000 exemplaar. Druk is in zwart-wit met een steunkleur. De advertentie opgemaakt aanleveren, bij voorkeur als pdf, afbeeldingen in afdrukkwaliteit (300 dpi).

Wilt u een advertentie met gebruik van de steunkleur, neem dan contact op met de redactie.

Prijzen per advertentie, per editie:

Plaats Formaat pagina(A4) Halve pagina Kwart pagina
Achterkant omslag € 150,00 € 100,00 € 75,00
Binnenin €   75,00 €   50,00 € 37,50
Hierin brengt u uw school onder de aandacht met: uw naam en/of die van de school, adres/website en specialisaties.

De Brokaten Gids is niet bestemd voor het aankondigen van lessen of workshops. De advertentie opgemaakt aanleveren, bij voorkeur als pdf, afbeeldingen in afdrukkwaliteit (300 dpi).

Prijzen per advertentie, per editie:

Afmeting (hoogte x breedte) 4 keer plaatsen 1 keer plaatsen
5,4 cm x 5,7 cm €40,- €12,-
6,8 cm x 5,7 cm €50,- €15,-
9,0 cm x 5,7 cm €65,- €20,-
Visitekaartje €65,- €20,-

Kopij

 

We zijn benieuwd naar uw mening en verwelkomen bijdragen.

Wilt u meedoen aan de rubriek Wie is docent/student.. meldt het ons, dan sturen we u een vragenlijstje.

De redactie heeft het recht de tekst te redigeren. Opname van ingezonden artikelen of brieven hoeft niet te betekenen dat de redactie achter de inhoud staat. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gaan auteurs ermee akkoord dat de aangeleverde kopij t.z.t. op de website wordt geplaatst. Tekst aanleveren als Wordbestand, beeldmateriaal als jpg of tif (300 dpi). Kopij zenden naar info@tqt.nu.

Alle auteursrechten worden voorbehouden. Deze rechten berusten bij TQT c.q. de betreffende auteur.

Auteursrichtlijnen

 

De redactie stelt het zeer op prijs wanneer auteurs, die een bijdrage willen inzenden voor plaatsing in TQT, de navolgende regels in acht willen nemen.

Tekst
Aanleveren per e-mail in het tekstverwerkingsprogramma Word.

De tekst dient zo ‘plat’ mogelijk te zijn, dat wil zeggen zonder opmaak. Eventuele gegevens over de auteur worden aan het eind van het artikel geplaatst. De gehanteerde spelling is de zogenaamde ‘voorkeurspelling’, de eerste vorm waarin het woord voorkomt in recente uitgaven van Woordenlijst Nederlandse Taal of Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.

Schrijf Chinese woorden en namen bij voorkeur in Pinyintranscriptie. Het gebruik van hoofdletters volgt eveneens de ‘voorkeurspelling’: alleen hoofdletters bij begin van zin, bij eigennamen en als teken van respect. Dus wel Qigongmeester maar niet Qigongles, (net zoals niet Zwemles), en niet Taijiquan (zoals niet Voetbal of Stijldansen) maar taijiquan. Wel Dao en eventueel Yijing, maar daoïsme, yin & yang.

Citaten (quotes) staan tussen dubbele aanhalingstekens (“…”).

Illustraties
Afbeeldingen los van de tekst aanleveren als JPEG, tif of EPS in 300 dpi.

Afbeeldingen moeten van een onderschrift zijn voorzien: beschrijving van de afbeelding, eventueel de herkomst en eventueel de naam van de fotograaf.

Let op eventuele rechten. De redactie gaat ervan uit dat afbeeldingen rechtenvrij zijn.

Redigeren
De redactie beslist of een artikel voor plaatsing in aanmerking komt. De redactie heeft het recht artikelen te redigeren.

Over grammaticale en syntactische wijzigingen wordt geen overleg gevoerd tenzij dit vooraf door de auteur wordt gevraagd.

Heeft de redactie commentaar en suggesties voor inhoudelijke wijzigingen/aanpassingen dan overlegt de redactie graag met de auteur.

Overleg is alleen mogelijk indien er geen deadlinedruk is.

Adverteren? Neem contact op!